Share

Izložba “Naša prava na našim rečima” u galeriji Josip Bepo Benković

Izložba “Naša prava na našim rečima” u galeriji Josip Bepo Benković

Ambasada Meksika i Galerija Josip Bepo Benković organizuju izložbu Naša prava na našim rečima koja pruža priliku da se gledaoci svih starosnih grupa povežu i razmišljaju o ljudskim pravima koja svi mi imamo zbog jednostavne činjenice da smo ljudi, što stoji u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Parizu, 10. decembra 1948.
Izložba Naša prava u našim rečima omogućava nam da na jednostavan i dostupan način upoznamo ljudska prava koja se moraju efikasno i univerzalno primenjivati među svim narodima i među svim društvenim grupama.
Izložba Naša prava u našim rečima promoviše održavanje globalnog mira i olakšava stvaranje svesti o poštovanju i zaštiti ljudskih prava kod devojčica, dečaka i mladih širom sveta.
Meksiko i Crna Gora posvećeni su miru i skladnom suživotu između naših društava. Kroz ilustracije meksičke umetnice Margarite Sada i adaptacije tekstova meksičke spisateljice Marije Jolande Arguello, smanjuje se fizička udaljenost koja nas razdvaja i mi stvaramo razigrani, široki, inkluzivni univerzum koji nas sve obavija i pokazuje nam principe koji treba da vode ljudske odnose; uče nas da su svi ljudi slobodni i da vredimo, da se prema nama mora postupati pošteno i jednako, bez obzira na naše razlike, i da nam niko ne može oduzeti ta prava.
Izložba je otvorena od 08.do 18.juna 2021.godine.

Share post: